Semnele Sfarsitului 666 de 3 ori schimbata legea Domnului cu legile omenesti oculte 6 Balaurul = Paganismul (Spiritism New Age Ocultism Ezoterism) Constantin cel Mare Pagan 321 primul decret duminical idolatrie pagani 6 Fiara = Sistemul Papal Ocult (Sistem Fals de Inchinare si Idolatrie) Biserica Catolica Fiara 336 al doilea decret duminical sistem religios 6 Profetul Mincinos = Protestantismul Apostaziat America Noua Ordine Noua Ordine Mondiala 20.. al treilea decret duminical sistem ocult ce va avea loc curand Semnele venirii lui Isus Semnele revenirii Domnului Isus Matei 24: 4 14 Sunt 500 de profetii in VT si 1 din 25 de versete din NT vorbesc de a doua venire. Mesia falsi - 1Ioan 2:18 - Mesia fals multi ultimul a murit 1991 Rabbi Shneerson cred ca va invia. - David Koresh (Texas), Soon Myiung Moon(Coreea) Razboaie si vesti de raboaie - Istoria umana 13 ani de razboi pentru un an de pace - De la 2 razb. Mond. Nu a fost nici o zi de pace - 50% din cercetatori lucreaza in ind. Armamentului - Din 1900 200 mil au murit in razboi. Natura - Cutremure 1900 1949 3 mari cutremure la 10 ani, 9 in anii 50, 13 anii 60, 56 in 70, 74 in anii 80, 125 in anii 90. - Foamete 25,000 mor zilnic - Sida 2.9 mil 1 persona each 11 seconds. - Pneumonia 2 mil. - Tuberculoza 1.5 mil. - Malaria - Peste 1 mil. - Tetanus si difteria a proape un mil. Semne in societate - societate rea ca in vremea lui Noe Mt. 24:12, v. 37-39, 2Tim 3:1-5 - Umanism,(iubirea de sine), Materialism,(iubirea de bani), hedonism,(iubirea de placeri) - Din 1960 in USA violenta a crescut cu 500%. - In anii 40 50 in film sa se spuna damn it era vulgar si interzis, azi f-word intr-un film de 120 de min. Apare de 170 de ori la fiecare 42 de sec.!!!! - Imoralitatea si praticile sodomice au devenit normalechiar in unele biserici: divortul, adulterul, perversiunea. The Top Public School Discipline Problems: (Source: Time Magazine, February 1, 1988) Mid-'40s mid 80s Talking 1. Drug abuse Chewing gum 2. Alcool Making noise 3. Pregnancy Running in the halls 4. Suicide Getting out of turn in line 5. Rape Wearing improper clothing 6. Robbery Not putting paper in wastebaskets 7. Assault Datorii imense - USA are o populatie de 294 de mil. datoria este de aprox. 20,000 $ pe loc. Iar USA trebuie sa plateasca 1 miliard $ pe zi!!!! Din taxe abia poate plati ratele nu si datoria!!!! Daniel 12:4 cresterea cunostintei si tehnologiei, "Daniel, keep this prophecy a secret... Seal it up so that it will not be understood until the end times when travel and education shall be vastly increased." In 1866 Mark Twin sa mearga in Palestina i-a luat 3 luni, azi in 13 ore!!!! In ani 1900 o persoana in USA nu putea face mai mult de 1000 mile pe an, azi e normal 25,000 de mile!!!! 1970 un IBM costa 100,000$ si avea 64K memory, 1980, 4800$ si 64K, azi.doar un CD-rom poate stoca 134,000 de pagini de docs. = 1400 pounds de carti(700kg). Tehnologia a facut reala inchinarea pe intreg pamintul unei singure persoane!!!! Evanghelia pina la marginea pamintului Billy Graham prin radio- satelit Puerto Rico 185 de tari in 116 limbi!!!!! In 1800 Biblia in 71 limbi. 1930 , 900de limbi. Azi , Bible in 1,700 de limbi. Undeva doar 3% din populatia lumii nu a auzit Evanghelia Renasterea lui Israel si renasterea imperiului roman Mt. 24:32 14 Mai 1948 se declara ca stat Luca 21:24 dupa 1897 de ani in 7 iunie 1967 cucereste Ierusalimul in razboiul de 6 zile. UE - Daniel 2:41-44, 7: 7, 23-24, Apoc. 17:12, 13 Biserica intre trezire si lepadare Filadelfia si Laodiceea rece , clocot, caldicel Lepadarea a inceput la inceputul anilor 1900: a aparut mormonismul. Martorii lui Iehova, biserica scientologica, Biserica unitariana(Obama e membru) 1920 invatatori germani au atacat autoritatea Bibliei spunind ca e o carte umana, 1960 a aparut miscarea satanica redata prin filme si carti, tot in aceasta perioada apare si New Age care invata ca omul este dumnezeu. Azi in USA cei care se tin de Biblie sunt numiti fundamentalisti intoleranti de catre mass-media. USA 294 205 nu-l cunosc pe Isus - 94% nu au auzit o marturie penti. - 72 de bis. Se inchid in fiecare sapt. - 28 mil. Au parasit bis in ultimii 10 ani - al treilea mare cimp misionar din lume!!!!dupa China si India!!!! Pe 14 Aprilie 1906 LA Azuza Street incepe miscarea penticostalo-charismatica , peste 600 mil. In lume!!!! . Treziri Ioel FA- Coreea, China, Africa, America de sud . Lepadari Europa si USA sunt doua religii care cresc cel mai rapid: miscarea charismatica si islamul, In Londra este cea mai mare moscheie din lume!!!! Cum e biserica ta? Ce faci tu ca biserica ta sa fie altfel? Evanghelizarea continuata de biserici ce doresc sfirsitul!!! Luca 21: 28 - 36 Ce este urâciunea pustiirii aşezată în locul sfânt? Urâciunea pustiirii aşezată în locul sfânt este Antihristul, care este un împărat(Satana) ce i-l va personaliza pe Iisus pentru a amagi lumea şi care se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Tot el este şi Fiara din Apocalipsa 13. Semnul 666 este semnul acestui Împărat. Dar să vedem ce informaţie ne oferă contextul versetului 15 din Matei 24, unde Domnul Isus spune despre urâciunea pustiirii aşezată în locul sfânt. 1. Este un semn al venirii Domnului Isus şi a sfârşitul veacului acestuia În acest text Domnul Isus răspunde ucenicilor la întrebarea: Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri (cu privire la dărâmarea Templului)? Şi care va fi semnul venirii Tale şi a sfârşitului veacului acestuia? (Matei 24:3) De la versetul 4 până la versetul 14 Domnul Isus le explică ce trebuie să se întâmple până la vremea sfârşitului. 2. Urâciunea pustiirii se va arăta la vremea sfârşitului: Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. De aceea, când veţi vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, aşezată în locul sfânt cine citeşte să înţeleagă! (Matei 24:14-15) 3. Despre această urâciune a pustiirii a vorbit prorocul Daniel. Din versetul 15 vedem că despre această urâciune a pustiirii a vorbit prorocul Daniel. Prorocul Daniel pomeneşte de 4 ori în cartea sa despre urâciunea pustiirii. De două ori se referă la un împărat care se ridică din împărăţia Grecilor şi de două ori se referă la un împărat care va domni la vremea sfârşitului şi care se va ridica din a patra împărăţie, despre care vorbeşte Daniel în capitolele 2 şi 7. Să analizăm fiecare referinţă în parte. Daniel 8:13 Să vedem acest verset în contextul lui: Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miazăzi, spre răsărit, şi spre ţara cea minunată. S-a înălţat până la oştirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oştirea aceasta şi din stele, şi le-a călcat în picioare. S-a înălţat la căpetenia oştirii, i-a smuls jertfa necurmată, şi i-a surpat locul locaşului său celui sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârşit împotriva jertfei necurmate; conrul a aruncat adevărul la pământ şi a izbutit în ce a început. Am auzit un sfânt vorbind; şi un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfiinţarea jertfei necurmate şi despre urâciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul Locaş şi oştirea? Şi el mi-a zis:Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi sfântul Locaş va fi curăţit! (Daniel 8:9-14) Aici este vorba despre un împărat care se va ridica din una din cele patru împărăţii care se vor forma după moartea primului împărat a Greciei (cornul mare a ţapului şi care este Alexandru Macedon).Gavril ,când îi tâlcuieşte vedenia lui Daniel, îi spune că vedenia aceasta priveşte vremea sfârşitului. Cei mai mulţi cercetători ai Bibliei sunt de părerea că cornul mic despre care se vorbeşte în acest capitol este Antioh Epifanes, care s-a ridicat din dinastia Seleucizilor. Antioh Epifanes a făcut să înceteze închinarea la Templu, a interzis respectarea Legii, a impus pe toţi evreii să jertfească scroafe pe altar, iar oricine nu se supunea poruncii lui era aspru pedepsit (dacă cineva iţi tăia copilul de parte bărbătească împrejur, era răstignit, iar copilul spânzurat de gâtul tatălui). Despre aceasta puteţi afla mai multe în articolul Cine sunt împăraţi din Daniel 8 şi 11?. Tot în acest articol veţi putea găci răspunsul la întrebarea cum această vedenie priveşte vremea sfârşitului, chiar dacă la versetul 26 se spune că vedenia cu serile şi dimineţile (despre urâciunea pustiirii) din 8:14 este cu privire la nişte vremuri îndepărtate (pentru Daniel). Amintesc că vedenia descrisă în cap. 8 Daniel a avut-o în anul al treilea a lui Belşaţar )aproximativ 550 î. d. Hristos, iar Antioh Epifanes a interzis închinarea la Templu în anul 167 î. d. Hristos. Daniel 9:27 La Daniel 9:24-27 este descrisă vedenia lui Daniel cu cele şaptezeci de săptămâni. Mai multe despre vedenia lui Daniel cu cele 70 de săptămâni puteţi citi în articolul Moartea Domnului Isus: planul lui Dumnezeu sau eşec? Ce spune Vechiul Testament . În versetul 27 se vorbeşte despre ultima săptămână hotărâtă de Dumnezeu pentru poporul Israel şi pentru Ierusalim. El (domnul care va veni din v. 26) va face un legământ trainic cu mulţi, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare, şi pe aripile urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până când va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât. În alte traduceri expresia tradusă în limba română şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte este tradusă pe aripa templului va fi urâciunea pustiirii Cele scrise în versetele 25 şi 26 sau împlinit. A rămas neîmplinită încă o săptămână hotărâtă de Dumnezeu pentru Israel şi Ierusalim. Potrivit cu textul dat, acest domn va face ca la jumătatea săptămânii să fie întreruptă închinarea la Templu. Deci, această săptămână nu va veni înainte ca să fie rezidit Templul din Ierusalim şi restabilită închinarea după Lege. În zilele noastre, după ce timp de aproape 2000 de ani poporul Israel a fost împrăştiat în toată lumea şi nu a avut o ţară, vedem că ţara le-a fost întoarsă şi ei se strâng în ţara lor, după promisiunea lui Dumnezeu. Se zice că au pregătiţi preoţi care să slujească la Templu, au pregătite straie pentru ei, instrumente si toate cele necesare pentru închinarea la Templu şi toate materialele pentru zidirea Templului. Ceia ce-i împiedică să rezidească Templul este Moscheia Domnul stâncii, care se află pe locul Templului. Pe net puteţi găsi multă informaţie despre al treilea Templu. Eu vă recomand să citiţi articolul Al treilea Templu Acum sau Niciodată, pe care îl găsesc destul de bine documentat. Potrivit cu Apocalipsa 11, în prima jumătate a acestei săptămâni la Templu vor proroci doi martori ai lui Dumnezeu. La mijlocul săptămânii Fiara care se ridică din Adânc va face război cu aceşti doi martori şi-i va omorî, iar templul va fi călcat în picioare timp de 42 luni, adică trei ani şi jumătate (a doua jumătate a săptămânii). Apostolul Pavel în a doua sa epistolă către Tesaloniceni îl numeşte pe acest împărat, care va domni la vremea sfârşitului omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinarea. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că nu au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi. (2 Tesaloniceni 2:3-4 9-12) Danief 11:31 Nişte oşti trimise de el, vor veni şi vr spurca sfântul locaş, cetăţuia, vor face să înceteze jertfa necurmată, şi vor aşeza urâciunea pustiitorului. Va ademeni prin linguşiri pe cei ce rup legământul. În capitolul 11 din Daniel se vorbeşte despre luptele dintre dinastia Seleucizilor din Siria(împărăţia de miază-noapte (Daniel 11:7) şi Ptolemeilor din Egipt, împărăţia de miază-zi (Daniel 11:8). Israelul situat geografic între aceste două state, se afla în mijlocul tuturor evenimentelor. Cu toate că Daniel a avut vedenia in anul 536 î.d.Hristos, la începutul imperiului Medo-Persan, înainte ca să vină Grecia la putere, toate lucrurile s-au întâmplat întocmai, dacă urmăreşti istoria scrisă de Iosif Flavius Antichităţi iudaice. Se zice că în 167 î.d.Hristos , împăratul Antioh IV Epifanes a intrat în Sfânta Sfintelor, a transformat Templul din Ierusalim în templu dedicat lui Zeus Olimpianul şi o statuie a lui Zeus a fost amplasată în interiorul Templului. Daniel 12:11 De la vremea când va înceta jertfa necurmată, şi de când se va aşeza urâciunea pustiitorului, vor fi o mie două sute nouăzeci de zile. Din acest verset, din nou vedem, că aşezarea urâciunii pustiitorului este legată de încetarea jertfei necurmate. Din contextul capitolului 12 se vede că merge vorba despre vremea sfârşitului, când peste poporul Israel va veni o vreme de strâmtorare cum nu a mai fost vre-o dată (Daniel 12:1) şi care va ţine o vreme, două vremi şi jumătatea unei vremi, şi că toate aceste lucruri se vor sfârşi când puterea poporului sfânt (poporul Israel) , va fi zdrobită de tot (Daniel 12:7). 4. În zilele acestui împărat va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum, şi nici nu va mai fi (Matei 24:21) Acest necaz mare este condiţionat de activitatea acestui împărat, care se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Despre acest necaz mare vorbeşte şi Daniel în capitolul 12. Despre aceasta este scris şi la Daniel capitolul 7. Iată ce este scris la Daniel 7:25 El (ultimul împărat din a patra împărăţie) va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt, şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea: şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri, şi o jumătate de vreme. 5. După acele zile de necaz va veni Domnul Isus a doua oară pe pământ pe norii cerului cu putere şi cu mare slavă. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate. atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. Avertizarea din Matei 24:15, şi mai departe, este pentru evreii care, la vremea sfârşitului, vor locui în Ierusalim. Despre fuga aceasta este scris şi la Zaharia 14 şi la Apocalipsa 12, dar este un alt subiect. Vă recomand să studiaţi cărţile Daniel şi Apocalipsa pentru o înţelegere mai profundă şi mai clară a acestei profeţii. Vă amintesc că scopul cărţii Apocalipsa nu este să ne încurce, ci ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. (Apocalipsa 1:1) Al treilea Templu Evreiesc la Ierusalim, aproape de zidire! Anticristul sta la pânda! La scurt timp dupa trecerea in noul an, o stire plecata din Israel facea inconjurul lumii, generand un val de emotii si temeri, mai ales in randul crestinilor si musulmanilor: este vorba despre ridicarea unui jertfelnic iudaic in orasul Mitzpe Ierihon si rostirea, pentru prima data dupa 2000 de ani, a unei binecuvantari specifice. Acest act se adauga altora desfasurate in ultimile doua decenii, care urmaresc ridicarea Celui de-al III-lea Templu al evreilor. Daca pentru multi crestini evenimentul de la Mitz Ierihon si celelalte despre care vom vorbi inseamna adeverirea apropierii implinirii profetiei din Apocalipsa referitoare la venirea Antihristului, pentru musulmani toate acestea trezesc temerea distrugerii Moscheei Al-Aqsa, cel de-al treilea loc sfant al Islamului. Stirea despre bulversantul eveniment petrecut la inceput de an in Israel a fost transmisa de doua site-uri rusesti newsru.com si sedmitsa.ru , care citeaza NEWSru.Israel. Ce s-a intamplat de fapt? In mica asezare evreiasca Mitzpe Ierihon, situata pe drumul ce leaga Ierusalimul de anticul oras Ierihon, situat in teritoriile palestiniene, membrii Institutului Templului, infiintat in urma cu doua decenii in scopul ridicarii Celui de-al III-lea Templu al evreilor, au cladit un jertfelnic cu o inaltime de 4 metri, cu o lungime si o latime de cate 6 metri. Jertfelnicul a fost realizat din pietre adunate din desertul Iudeei, din locuri necalcate de om, conform prescriptiilor Iudaismului. Pietrele au fost prelucrate fara a fi folosit fierul si au fost incleiate cu un material special din nisip adus din craterul Ramon si un bitum din acelasi desert al Iudeei. Acest clei este rezistent la temperaturi ridicate, nu acumuleaza caldura, fapt ce permite mentinerea unui foc constant. Crearea jertfelnicului a coincis cu ziua in care, conform traditiei iudaice, a fost distrus primul Templu si Cel de-al II-lea Templu al evreilor. Pasi evidenti pe drumul ridicarii Templului Institutul Templului mentionat mai sus si colaboratorii sai au mai reconstituit pana in prezent in jur de 70 de elemente care vor fi folosite in viitorul Templu. Printre ele, harpa de aur a regelui David, cele doua vase de aur care vor fi puse pe masa de aur din altarul Kodesh al Templului, semisfesnicul cu trei brate din aur, jertfelnicul de aur pentru arderea tamaiei, chiuveta de arama, masa de aur si hainele marelui preot, iar de curand a inceput constructia pietrei de altar. Cand aceasta va fi finalizata, va fi transportata pe Muntele Templului din Ierusalim, urmand imediat reinoirea serviciului divin. Mai trebuie spus ca pentru ridicarea Celui de-al III-lea Templu au fost colectate fonduri banesti importante, a inceput confectionarea a 120 de costume pentru preotii selectati din randul familiilor descendentilor vechilor preoti ai Templului, s-au strans meteriale de costructie in Israel si SUA si, bineinteles se fac incercari pentru reorganizarea Sinedriului, forul superior evreiesc in domeniul religios si legislativ, format din 23 de mebrii, care a fost dizolvat in anul 358 d.Hr. La toate acestea se adauga macheta la scara 1:60, replica a Templului lui Solomon, cu un sistem hidraulic care permite ridicarea cladirii-sanctuar plasata in mijlocul complexului muzeal Aish Ha Torah Yeshiva din Ierusalim, chiar langa Muntele Templului, in care vizitatorii pot vedea indeaproape replicile Menorei, Altarul Interior sau Chivotul Legii. Temeri, apostazie, dileme smerenie si rugaciuni Temerile crestinilor referitoare la ridicarea Celui de-al III-lea Templu au fost exprimate de Cuviosul Paisie Aghioritul, unul dintre cei mai iubiti parinti athoniti, trecut la Domnul in anul 1994, care inaintea chemarii la ceruri spunea: Situatia este infricosatoare!S-a inceput apostazia, a ramas doar sa vina fiul pierzariiCrestinii vor indura o mare prigoanaEste evident ca oamenii nu inteleg ca acum traim semnele vremurilor de pe urma si ca peceatea Antihristului devine o realitate. Semnul ca se apropie implinirea proorocirilor va fi daramarea Moscheei lui Omar din Ierusalim. Cuvintele parintelui sunt reluate astazi si reproduse pe toate site-urile pe care se comenteaza problema Celui de-al III-lea Templu. Teama distrugerii Moscheei Al-Aqsa este impartasita si de Sheikh Raad Salah, liderul aripii de nord a Miscarii Islamice din Israel, care crede ca prim-ministrul in functie al Israelului, Binyamin Netanyahu, ar incerca sa reconstruiasca Templul pe ruinele moscheei amintite: Netanyahu este pe cale sa construiasca falsul TempluPericolul asupra Ierusalimului si Moscheei Al-Aqsa este tangibil si imediat. Ne asteptam la surprize mortale care pot rani Ierusalimul si Moscheea Al-Aqsa in principal, declara de curad acesta. Iata o situatie tulburatoare: religia evreilor le cere acestora sa reconstruiasca Templul, ca parte din planul divin pentru salvarea poporului evreu si a intregii lumii, crestinii se tem de sosirea vremii Antihristului, iar musulmanii plang deja posibila distrugere a celui de-al treilea lor loc sfant. Traim cu adevarat ceasurile de pe urma ? Cine si cum va rezolva problema ? Pana la raspunsul pe care il asteptam sa ne rugam cu smerenie la Domnul, Singurul care stie mersul vremii si al vremurilor. Amin. Semnul Domnului Sabatul ziua 7 Adu-ţi aminte de ziua de Sabat, ca s-o sfinţeşti! Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci toată lucrarea ta, dar ziua a şaptea este Sabatul Domnului, Dumnezeul tău; să nu faci nici o lucrare nici tu, nici fiul tău sau fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, nici vitele tale şi nici străinul care locuieşte în cetatea ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul, marea şi tot ce este în ele, dar în ziua a şaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de Sabat şi a sfinţit-o. Le-am dat şi Sabatele mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc. Ezechiel 20:12. Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic; căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul. Exodul 31:17 Semnul Fiarei Duminica ziua 1 Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti. Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale, Iar ziua a şaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău: să nu faci în acea zi nici un lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine, Că în şase zile a făcut Domnul cerul şi pământul, marea şi toate cele ce sunt într-însele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a şaptea şi a sfinţit-o. De la Sabat la Duminica schimbarea de mana omului sistemul papal Romano-catolicii recunosc că schimbarea Sabatului a fost făcută de biserica lor şi declară că protestanţii (si ortodoxia), prin păzirea duminicii, recunosc puterea ei. În Catholic Catechism of Christian Religion, într-un răspuns la întrebarea care zi trebuie să fie ţinută, potrivit poruncii a patra din Decalog, se face această declaraţie: În legea veche, sabatul a fost ziua sfinţit; dar biserica, învăţată de Isus Hristos şi dirijată de Duhul lui Dumnezeu, a înlocuit sabatul cu duminica; aşa că acum noi sfinţim ziua întâi, nu a şaptea. Duminica înseamnă şi este acum Ziua Domnului".În mod tragic, biserica, ajutată de stat, a încercat să impună decretele şi învăţăturile ei tuturor creştinilor. Cei ce vor primi semnul fiarei pe frunte sunt cei ce cred ca duminica este ziua Domnului si vor accepta sistemul mondial ocult de inchinare foarte usor crezand ca acesta e adevarul si nu altul iar cei ce il vor primi pe mana sunt formalistii si legalistii care se vor inchina sistemului ocult mondial satanist de forma ca asa li se impune prin legi chiar daca nu cred ca asta e adevarul il vor accepta pentru a nu-si pierde slujba banii puterea nu din credinta ci din obligativitate si conformism. Îngaduiti-mi sa va explic mai bine cum arata biblia ca trebuie sa fim. De o parte avem Adevarul Biblic, de cealalta parte traditia lumeasca. De o parte avem Biblia, de cealalta învataturile omenesti bazate pe traditii De o parte avem Sabatul Domnului, de cealalta duminica inchinarea la soare sau cultul luciferic prin sfidarea legii divine asa cum a facut-o mereu si doreste prin inselare sa impuna o inchinare falsa Aceasta nu înseamna doar alegerea unei zile - ci alegerea unui Domn. Aceasta nu înseamna doar a asculta de Dumnezeu - ci a merge pe urmele Domnului Iisus asa cum a lasat ca testament sa Il urmam prin fapte crestinesti luandu-ne crucea zilnic si implinind misiunea destinului. Credinta lui Iisus adica inchinarea in duh si adevar prin fapte sau Credinta in Isus adica formalismul si legalismul inchinarea prin traditii 1. Apostolul Pavel a avertizat asupra faptului ca zilele de pe urma se vor caracteriza printr-o crestere marcanta a invataturilor false: Dar Duhul spune lamurit ca, in vremile din urma, unii se vor lepada de credinta, ca sa se alipeasca de duhuri inselatoare si de invataturile dracilor (1 Timotei 4:1). Ultimele zile ale pamantului sunt descrise ca vremuri periculoase datorita cresterii caracterului pacatos si plin de rautate al oamenilor si datorita faptului ca oamenii se vor impotrivi in mod vadit adevarului biblic (2 Timotei 3:1-9; cititi de asemenea 2 Tesaloniceni 2:3). 2. Alte semne posibile includ reconstructia unui templu de inchinare evreiesc in Ierusalim, cresterea ostilitatii impotriva Israelului precum si orientarea lumii catre o singura guvernare, mondiala. Cel mai important semn al sfarsitului lumii este, totusi, poporul Israel. In 1948, Israel a fost recunoscut ca stat suveran pentru prima oara in istorie dupa anul 70 d. Hr. Dumnezeu ii promisese lui Avraam ca urmasii lui vor avea Canaanul ca tara unde vor locui pentru totdeauna (Geneza 17:8), iar Ezechiel a profetit restaurarea fizica si spirituala a poporului Israel (Ezechiel 37). Tinand cont de faptul ca Israel este o natiune recunoscuta cu un teritoriu propriu, acest lucru devine foarte important in lumina profetiei cu privire la sfarsitul lumii, intrucat din punct de vedere escatologic Israel este un element marcant (Daniel 10:14; 11:41; Apocalipsa 11:8 . Cu aceste semne ale sfarsitului lumii, putem discerne in ceea ce priveste evenimentele care vor avea loc la sfarsitul lumii. Totusi, nu trebuie sa interpretam orice eveniment singular ca indicatie clara asupra sosirii imediate a sfarsitului lumii. Dumnezeu ne-a oferit suficiente informatii astfel incat sa fim pregatiti pentru sfarsitul lumii, dar si suficient de limitate pentru a nu deveni aroganti. 3. Aceste semne sunt: 1. Predicarea Evangheliei la toate popoarele (Matei 24, 14); 2. Convertirea poporului iudeu la crestinism (Matei 24, 10 si 12); 3. Caderea multora de la credinta, amagiti de prooroci mincinosi (Matei 24, 4); 4. Inmultirea razboaielor si a vestilor despre razboaie (Matei 24, 67); 5. Mari catastrofe in natura (Matei 24, 7 si 29); 6. Venirea crizelor economice sociale si personale (Apocalipsa 19, 1); 7. Aparitia lui Antihrist (II Tesaloniceni 2, 3 - 11; I Ioan 2, 18), care va savarsi impreuna cu apostolii sai mincinosi tot felul de semne ca sa amageasca pe oameni. Acesta se va substitui lui Hristos si va prigoni cu furie pe alesii Domnului sau Uraciunea Pustiirii (Matei 24, 5 si 11); 8. Aratarea pe cer a "semnului Fiului omului" (Matei 24, 30), Duminica este ziua de odihna a peste 2 miliarde de oameni aleasa de oameni la 321 de Constantin si continuata apoi de sistemul papal prin decretul din consiliul de la Niceea in 336 unde au schimbat ziua Domnului SABATUL cu ziua pagana de inchinare a soarelui dies soli duminica si prima zi a saptamanii. Cum ar fi daca 6 miliarde de oameni ar merge toti in aceeasi zi la biserica si ar asculta Cuvantul lui Dumnezeu? (daca s-ar inchina in ziua corecta, ar fi mai potrivit, asta se va intampla curand dar in ziua aleasa de oameni si cei ce sau incumetat sa schimbe legile si timpurile alese de Dumnezeu la creatiune sistemul ocult mondial dupa invataturi oculte) Daca aveai dubii in privinta unui Decret Duminical Mondial, iti recomand sa citesti urmatoarele: Grupul conservator EPP din Parlamentul European a demarat o initiativa pentru declararea Duminicii ca zi de odihna in toata Uniunea Europeana. Pentru asta insa, si in conformitate cu Tratatul de la Lisabona, e nevoie de 1 milion de semnaturi din toate tarile membre ale Uniunii Europene. Am fost solicitati sa promovam aceasta initiativa in Romania si o facem cu multa placere. Este o initiativa buna, profamilie. Copiii si sotii au nevoie de o zi libera pentru a fi impreuna si au dreptul la a nu fi fortati sa lucreze Duminica. Copiii au dreptul sa petreaca o zi pe saptamina cu ambii parinti iar parintii la fel. Deasemenea multi dintre noi folosesc Duminica ca zi de inchinare alocata bisericii cu intreaga familie. Din nefericire presiunile din afara, de cele mai multe ori nejustificate, ne forteaza uneori sa compromitem aceasta valoare crestina si traditionala. Initiativa cauta sa rectifice aceasta problema. Protejarea Duminicii ca zi de odihna si de inchinare e un aspect important al identitatii noastre romane, crestine, si europene. DECRETUL DUMINICAL NU ESTE ALTCEVA DECAT ULTIMUL SEMN AL REVENIRII LUI ISUS. OAMENII FARA SA ISI DEA SEAMA GRABESC VENIREA SA CEEA CE E UN LUCRU FOARTE IMBUCURATOR PENTRU ASTEPTATORII SAI RECOMAND FILMUL "ULTIMA BATALIE" CARE ESTE MAI JOS PENTRU CEI CE VOR SAL VADA ,RELATEAZA DESTUL DE AMPLU CEEA CE SE ASCUNDE DE FAPT IN SPATELE DECRETULUI DUMINICAL.NU SEMNATI PETITIA SAU VETI PRIMI SEMNUL FIAREI PE MAINILE SI FRUNTILE DVS. RESPECTATI ADEVARATA ZI DE ODIHNA A LUI DUNMEZEU SABATUL NU O INLOCUITI CU SEMNUL SISTEMULUI OCULT FIARA 666! Decretul duminical- acesta se pare ca va trezi biserica din somnul ei adanc. Desi este un eveniment asteptat de intreaga biserica, urmare a unei profetii clare din Apocalipsa cap. 13, totusi acest eveniment exterior bisericii va fi ca sunetul sirenei de alarma in miez de noapte. In acele momente intreaga biserica se va trezi, stiind ca acesta este ultimul semnal al cerului ca sfarsitul e la usa. Indiferent daca acest strigat de la miezul noptii ne va gasi pregatiti sau nepregatiti, cu totii vom fi siguri ca acesta e inceputul sfarsitului. Asa dupa cum apropierea armatelor romane a fost un semn pentru ucenici despre apropiata distrugere a Ierusalimului, tot astfel aceasta apostazie ( decretul duminical ) poate fi un semn pentru noi ca limita rabdarii lui Dumnezeu este atinsa, ca masura nelegiuirii noastre este umpluta si ca ingerul harului este aproape sa-si ia zborul si niciodata nu se va mai intoarce. Cei reprezentati prin fecioarele nechibzuite nu sunt ipocriti. Ei au consideratie fata de adevar, l-au aparat si l-au sustinut. Unii ca acestia se simt atrasi catre cei care cred adevarul, dar nu s-au supus cu totul lucrarii Duhului Sfant. Ei n-au cazut pe Stanca Iisus Christos, si n-au lasat ca firea lor cea veche sa fie sfaramata. Ei nu cunosc pe Dumnezeu. N-au studiat caracterul Lui; n-au avut comuniune cu El; deci ei nu cunosc, nu stiu cum sa se increada in El, cum sa priveasca la El si sa traiasca. Slujirea lor inaintea lui Dumnezeu degenereaza in formalism Ei isi leagana inimile in siguranta si nici nu se gandesc la vreun pericol. Legile duminicale sau economia versus religia Considerentele religioase care au stat la baza mentinerii legilor duminicale în multe dintre statele americane pierd teren în fata pragmatismului determinat de recesiunea economică a SUA, prefigurând abrogarea acestora. Ca si o mare agitată în timpul furtunii, recesiunea economică din Statele Unite scoate la suprafată si readuce în dezbaterea publică chestiuni ce păreau acoperite de sedimentele conservatorismului religios american si ale inertiei legislative ce caracterizează încă o bună parte din forurile de resort ale acestei tări. Pe fondul serioaselor probleme economice cu care se confruntă ara, politicieni, grupuri de afaceri si presa americană au readus în atentia opiniei publice necesitatea eliminării din legislatia unor state federale a legilor duminicale relicve ale unei epoci în care biserica si statul erau îngemănate atât de strâns încât erau imposibil de descâlcit. Acetia sustin că, în contextul actual, asemenea legi nu doar că sunt anacronice, dar nu-si mai găsesc sensul. Diverse grupuri religioase apartinând dreptei crestine se opun însă initiativelor legislative care urmăresc desfiintarea acestor legi si argumentează că, dimpotrivă, tocmai într-un asemenea timp este nevoie de mentinerea lor. Deznodământul acestei dispute este interesant nu doar în ce priveste implicatiile asupra economiei americane sau a influentei crestinismului conservator în politica aceastei tări, ci si datorită implicatiilor pe care le poate avea la nivel mondial, cunoscându-se faptul că astfel de legi sunt în vigoare în multe zone ale lumii, unde crestinismul si-a pus amprenta de-a lungul timpului. Alcoolul sau familia? Nevoia imperioasă de venituri la bugetul unor state federale, în care asemenea legi intrezic sau restrictionează vânzările de alcool duminica, alimentează speranta multor americani că vremea eliminării asa- numitelor legile albastre este aproape. Constienti încă de pe vremea lui Al Capone de profitabilitatea comertului cu alcool, autoritătile statale speră că forurile legislative din state precum Georgia, Conneticut, Texas, Alabama sau Minnesota vor ridica restrictiile privitoare la vânzarea alcoolului în ziua de duminică si că bugetele lor vor beneficia de venituri suplimentare ca urmare a vânzărilor din această zi si, bineînteles, impozitării acestora. Acest entuziasm, alimentat de un suport popular coplesitor, este temperat însă de opozitia dreptei crestine, care sustine că vânzările în ziua de duminică subminează sigurana si dezmembrează familii. În Georgia, de exemplu, este al treilea an consecutiv când se încearcă adoptarea unei legi care să permită vânzarea berii, vinului si spirtoaselor, însă, cu tot sprijinul popular, cotidianul Atlanta Journal-Constitution anunta, miercuri 4 martie, că initiativa legislativă a murit din nou în Senatul acestui stat. Conform unui sondaj realizat anul trecut de ziarul amintit, două treimi dintre respondenti agreau ideea ca populatia să decidă asupra subiectului, în cadrul unui referendum. Sustinătorii Legii 16, initiată de senatorul Seth Harp, au strâns chiar 50.000 de semnături în cadrul unei petitii web si au deschis mai multe pagini pe Facebook, însă guvernatorul Sonny Perdue, un abstinent declarat, se opune oricărei legislatii în favoarea băuturilor alcoolice, anuntând că nicio lege de felul acesta nu va trece de biroul său, chiar dacă va fi aprobată de legislatori. Iar mandatul său expiră în 2011. Cum era de asteptat, propunerea legislativă s-a împotmolit în cadrul comisiei abilitate din Senat (Regulated Industries Committee), datorită lipsei de sprijin politic. De cealaltă parte a baricadei, Jim Beck, presedinte al Georgia Christian Coalition organizatie religioasă apartinând dreptei crestine justifică nevoia mentinerii acestor legi în următoarele cuvinte: În vremuri de stres economic, există destulă presiune asupra familiilor noastre. Nu cred că este nevoie să adăugăm si mai multă presiune asupra acestor familii, prin adoptarea acestei legi. Sustinătorii vânzărilor de alcool duminica argumentează însă că si bugetele de stat sunt sub presiune si că permitând oamenilor să cumpere bere, vin si lichior duminica, de la băcănie sau de la magazinele en-gros, statele federale ar putea strânge milioane de dolari din taxe si impozite. În plus, sustin acestia, asa cum a remarcat si presedintele Roosevelt în anii 30, când a abrogat Prohibitia, băuturile au modul lor de a tine speranta la un nivel ridicat, atunci când realitatea este dezolantă. si dacă vânzarea de alcool a stimulat economia în timpul Marii Crize, la fel ar putea s-o facă si acum. Închis duminica. Legile albastre au supravietuit nu doar datorită inertiei legislative care caracterizează de obicei institutiile abilitate cu astfel de prerogative, ci, mai ales, fondului religios american, dominat de spiritualitatea de tip puritan, care substituie natiunea americană notiunii de Israel popor special, ales de Dumnezeu. Considerând duminica drept sabat crestin, puritanii din secolul al XVII-lea au decretat interdictii cu privire la anumite activităti efectuate duminica si în timpul altor sărbători crestine pe teritoriul fostelor colonii. De-a lungul timpului, majoritatea acestor legi duminicale au fost abrogate, declarate neconstitutionale sau pur si simplu nu mai sunt aplicate. Cu toate acestea, în multe regiuni ale Americii sunt încă în vigoare restrictii cu privire la vânzarea produselor alcoolice si, pe alocuri, cu privire la aproape întregul comert în timpul duminicii. În anumite zone, la baza aplicării acestor legi stau considerente religioase, iar în altele sunt păstrate ca traditie sau cutumă locală. În timpurile moderne, când au fost abrogate cele mai multe dintre aceste legi, ele au constituit subiectul dezbaterilor publice, subliniindu-se aspectul neconstituional al multora dintre ele, cât si caracterul ilar al unora . Ceea ce a pălit odată cu succesiunea generatiilor de americani este motivatia religioasă din spatele acestor legi. Încă din 1963, revista Time remarca faptul că nu există nici măcar un motiv teologic clar, cu atât mai putin unul legal, pentru insistenta ca duminica să fie o zi de odihnă oficială. Conform Vechiului Testament, Domnul s-a odihnit în ziua a saptea de lucrarea creatiunii. Cu toate acestea, duminica a fost decretată de stat ca zi de odihnă în Crestinism abia din anul 321 d.Ch., când împăratul Constantin, convertit la Cretinism, a decretat că cetătenii să se odihnească în venerabila zi a soarelui. În cadrul aceluiasi decret, la care făcea referire revistaTime, Constantin a oferit însă si un model pentru viitoarele legi albastre: a făcut si o exceptie. El a spus că agricultorii puteau lucra duminica, pentru a profita de avantajele vremii favorabile. Pragmatismul nu tine cont de tabu-uri. Statele americane unde sunt încă în vigoare legi duminicale realizează în prezent că oamenii migrează către locuri unde pot cumpăra ceea ce doresc si că orice motive ar avea să nu dorească să vândă duminica, ele constată că plătesc un pret pentru aceasta în taxele si impozitele de care se lipsesc. Asa că, de îndată ce economia începe să schioapete, costul acestei politici devine foarte clar. Iar în conditiile actualei recesiuni, aproape că strigă în urechile guvernantilor să elimine aceste legi, care completează bugetele statelor vecine cu veniturile care ar trebui să fie ale lor. Conneticut este numai un exemplu de stat care ia serios în calcul abrogarea interdictiilor referitoare la vânzările de duminica, deoarece pierde veniturile provenite din impozitarea vânzărilor de duminica în favoarea statelor vecine, New York, Massachusetts si Rhode Island, care i-au abrogat această legislatie în 2003. Pur si simplu cetătenii din Conneticut se urcă duminica în masini si se duc să cumpere din aceste state ceea ce le trebuie. La fel păteste si Texasul la granita cu Mexicul, fapt pentru care îi reconsideră politica fată de alternativa abrogării interdictiilor la vânzările de duminică. Istoric vorbind, legile duminicale instituite în era colonială s-au stins treptat, pe măsură ce fortele economice au realizat că unele state pot să se mentină pe linia de plutire, în timp de criză, tinând magazinele deschise duminica. David Laband, profesor de economie la Universitatea Auburn, pune degetul pe rană atunci când afirmă că legislatia duminicală începe întotdeauna să fiarbă când economia scade: Încet si sistematic, am fost martori la abrogarea acestor legi în ultimul secol, cu atât mai mult atunci când s-a înregistrat un regres economic. Spaimele trecutului crează scenarii anacronice. Din această perspectivă, este interesant de urmărit dacă acest adevăr istoric se va confirma si de data aceasta, deoarece istoria aplicării acestor legi a lăsat urme adânci în constiinta multor americani, în special dintre minoritătile religioase, cum sunt adventistii de ziua a saptea. Acetia au perpetuat peste timp si peste granitele Americii lupta împotriva legilor duminicale nu numai pentru că au avut de suferit din cauza acestora, ci si pentru că ei consideră că, dintr-o perspectivă teologică onestă, nu duminica este ziua biblică de odihnă, ci sâmbăta, asa cum remarca si revista Time, în articolul citat mai sus. Acest fapt este recunoscut dealtfel, în mod oficial, de Biserica Catolică. Unii îsi imaginează însă că închinarea în ziua de duminică le va fi impusă prin lege, ca si cum ar veni cineva să-i strângă cu arcanul si să-i ducă la biserică duminica, asemenea unei turme, sau i-ar monitoriza să vadă în ce zi si-au spus rugăciunile. Nimic mai gresit. Chiar admitând posibilitatea ca legile duminicale să reînvie si, datorită unei conjuncturi speciale, să afecteze o bună parte din lumea crestină, siguranta cu care unii crestini descriu în detaliu propriile scenarii apocaliptice ce le înfierbântă imaginatia trezeste dubii pentru mintea ratională a omului modern. Nici Constantin cel Mare nu a impus închinarea în ziua de duminică, ci doar abtinerea de la lucru a anumitor categorii sociale, în timp ce altii agricultorii puteau să lucreze linistiti. Având o memorie colectivă marcată de spaimele trecutului, multi cred că America se îndreaptă către adoptarea unei legi duminicale nationale si că, pentru decretarea unei astfel de legi, este nevoie de abrogarea Primului Amendament al Constitutiei americane, care spune clar: Congresul nu va elabora nici o lege privitoare la întemeierea unei religii sau interzicerii liberei exercitări a vreuneia Atât de mult s-a atras atentia asupra prevederilor acestui amendament si atât de mult contrazice realitatea istorică această perspectivă, încât este greu de crezut că un asemenea scenariu este posibil. Iar în conditiile în care, în prezent, statele americane îsi pun problema abrogării legilor duminicale, probabilitatea adoptării unei legislatii nationale în favoarea duminicii, având la bază motivatii religioase, pare un nonsens pentru opinia publică americană si pentru oricine este familiarizat cu societatea de peste ocean. Pentru că respectarea duminicii ca zi săptămânală de odihnă a avut si va avea întotdeauna o motivatie religioasă este greu de presupus că o eventuală extindere la scară natională a păzirii acesteia va putea fi făcută de pe alte baze decât religioase. Iată de ce, toti aceia care iau în calcul o asemenea posibilitate nu-si pot imagina decât că acest lucru va fi posibil numai în cazul abrogării Primului Amendament al Constitutiei. Însă, admitând că probabilitatea împlinirii acestui scenariu trebuie luată în calcul, de ce nu ar fi posibil ca acest lucru să fie făcut de pe o bază pur socială, fără a se atinge cineva de Primul Amendament? Europenii, cu un pas înainte. Un exemplu proaspăt îl găsim în Europa, unde, la începutul lunii februarie a.c., un grup de membri ai Parlamentului European au initiat o lege, sub forma unei Declaratii scrise, pentru protejarea duminicii nelucrătoare, ca un pilon esential al Modelului Social European si ca parte a mostenirii culturale europene. Că initiativa are la bază motivatii religioase este evident. Ea a si fost salutată călduros de episcopii catolici, membri în Comisia Episcopatelor Comunităii Europene (COMECE), de Biserica Protestantă din Germania si de Biserica Angliei. Oficial însă, termenii acestei declaratii nu au nimic de-a face cu religia, ci se constituie într- un important angajament pentru o Europă socială. În răspunsul oficial al episcopilor catolici europeni se afirmă că: În fapt, consumerismul nu constituie un model nici pentru o economie durabilă, nici pentru un concept sănătos cu privire la dezvoltarea umană si că bărbaii si femeile care muncesc duminica sunt pusi într-o pozitie dezavantajată în relatiile lor sociale, fiindu-le afectate, în mod verificabil, viata lor de familie, dezvoltarea personală si chiar sănătatea. De aceea, în conformitate cu aceste idealuri, recenta Declaratie introdusă în Parlamentul European cheamă statele membre si institutiile Uniunii Europene să protejeze duminica, drept zi săptămânală de odihnă, în vederea apropiatei legislatii nationale si europene cu privire la timpul de lucru, pentru a spori protejarea sănătătii lucrătorilor si reconcilierea dintre muncă si viata de familie. Pentru a fi adoptată această măsură, Declaratia trebuie semnată de o majoritate de 394 parlamentari europeni, până la data de 7 mai 2009. În conformitate cu legislatia Uniunii Europene, duminica este ziua de odihnă săptămânală pentru copii si adolescenti, iar prin măsura amintită mai sus se intentionează acelasi lucru pentru toti cetătenii europeni. Asadar, modelul european poate constitui o alternativă si pentru statele americane sau pentru întreaga natiune, fără să fie nevoie să se atenteze la sentimentele populatiei fată de Primul Amendament al Constitutiei. Nici chiar liderii grupurilor religioase apartinând dreptei crestine, în retorica lor, nu mai folosesc motivatii religioase în apelurile lor pentru mentinerea legilor duminicale, ci fapt interesant tot motivatii sociale. Se pare că societatea americană nu se mai lasă impresionată de dogmele care au stat la baza legilor albastre, care au expirat odată cu acestea. Prin urmare, este posibil ca scenariile simpliste si previziblie, prin care se încearcă sensibilizarea opiniei publice cu privire la impunerea vreunei religii sau închinări fortate, să rămână simple povesti de pe vremea străbunicilor, în timp ce natiunea americană, în pas cu europenii si cu tot ce înseamnă Crestinism, să mărsăluiască pe un drum diferit către acelai ideal impus de puritani cu atâta habotnicie. Criteriul lucidităii? Discutabil. Rămâne ca timpul să ne arate cine sau ce anume va prevala în America zilelor noastre: interesul economic sau cel religios? Am fi tentati să credem că, în actuala dispută dintre interesul economic si cel spiritual, dintre alcool si religie, va avea câtig de cauză cel mai lucid. Totusi, chiar dacă notiuni precum alcoolul si luciditatea nu fac casă bună, există suficiente precedente care să ne determine, în anumite cazuri, să nu considerăm nici religia sinonimă cu luciditatea. Betia religioasă este mai periculoasă decât intoxicarea cu alcool. Din mahmureală îsi mai revine omul, dar bigotismul este o stare permanentă ce nu prea are leac. Care sunt urmasii fiarei? . Am vorbit în prelegerea trecuta despre semnul lui Dumnezeu si semnul fiarei. Profetia din Apocalipsa 13 ne vorbeste, dupa cum stiti, despre doua fiare. Aceste doua fiare sînt, fara îndoiala, niste supraputeri politico religioase ale caror unic scop este dominarea lumii întregi. Despre prima fiara profetia ne spune ca în trecerea vremii, dupa 42 de luni profetice, sau 1260 de ani calendaristici de suprematie, aceasta avea sa primeasca o rana de moarte în urma careia urma sa se refaca. Aceasta fiara trece aparent în umbra si doar pentru o vreme, pentru a da loc celei de a doua fiare sa apara si sa-si savîrseasca lucrarea. Daca alaturam la capitolul 13 din Apocalipsa cele scrise în cartea profetului Daniel la capitolul 7 vom descoperi mai mult de 8 elemente caracteristice care ne ajuta sa identificam fiara dintîi. Toate aceste caracteristici despre care am vorbit în prelegerile precedente îsi focalizeaza privirea spre biserica Romano-Catolica în timp ce elementele caracteristice celei de a doua fiare arata cu precizie spre Statele Unite. Despre aceasta cea de a doua fiara, profetia din Apocalipsa spune ca ea va lucra cu toata puterea fiarei dintîi. Despre ea se mai spune ca va amagi pe locuitorii pamîntului prin semne mari si minuni si va zice locuitorilor pamîntului sa faca o icoana fiarei dintîi. Expresia 'a face o icoana' înseamna a copia, a repeta, a întruchipa din nou nu atît înfatisarea, cît purtarea fiarei dintîi. Puterea acestei fiare va fi atît de mare si cumplita încît în cele din urma ea va impune prin amenintarea cu foametea sau cu moartea, tuturor locuitorilor pamîntului primirea semnului fiarei. Am vazut în prelegerea trecuta care este semnul fiarei. El este un semn în directa contradictie cu semnul lui Dumnezeu. Semnul lui Dumnezeu este adevarata zi de închinare pe care El a dat-o omului chiar de la creatiune, este Sabatul, este ziua a saptea a saptamînii, Sîmbata. Aceasta este ziua pe care Dumnezeu a ales-o ca amintitoare a puterii Sale creatoare si a puterii Sale sfintitoare. "Paziti Sabatele Mele", zice Dumnezeu, "caci ele sînt un semn între Mine si voi ca sa stiti ca Eu sînt Domnul care va sfintesc" (Ezechiel 20,12). Semnul fiarei trebuie sa fie tot o zi pe care fiara o recomanda ca fiind semnul puterii ei, dar în realitate fiind semnul razvratirii si hulei ei fata de Dumnezeu. Prin citatele prezentate în prelegerea trecuta am observat cu cîta îngîmfare si încumetare afirma biserica Romano-Catolica schimbarea pe care ea a facut-o în legea lui Dumnezeu promovînd în locul semnului divin al Sîmbetei semnul ei, Duminica. Fiara a doua, ne spune profetia, va lucra prin puterea fiarei dintîi, care nu este alta decît puterea Satanei si va forta pe oricine sa primeasca semnul fiarei, semnul razvratirii contra lui Dumnezeu. "Si a facut ca toti, mici si mari, bogati si saraci, slobozi si robi sa primeasca un semn pe mîna dreapta sau pe frunte si nimeni sa nu poata cumpara sau vinde fara sa aiba semnul acesta, adica numele fiarei sau numarul numelui ei". Potrivit cu aceasta profetie, Statele Unite ale Americii vor impune în final tuturor semnul fiarei. Ce înseamna acest lucru? Pazirea duminicii în locul adevaratului Sabat biblic este semnul ascultarii si supunerii fata de biserica Romano-Catolica. Aceasta înseamna ca Statele Unite ale Americii vor pretinde în viitor de la omenire ascultare fortata fata de biserica Romano-Catolica, supunere sub amenintarea cu boicotul si moartea. Deja America face pasi în directia în care profetia biblica a vorbit cu aproape 2000 de ani mai înainte. De zeci de ani diferite grupuri religioase ultraconservatoare sprijinesc ideea promulgarii unei legi duminicale nationale si chiar lupta în vederea obtinerii ei din partea guvernului. În anul 1980 în preajma alegerilor prezidentiale, reprezentanti ai miscarii religioase Majoritatea Morala au contactat pe presedintele Statelor Unite la acea data, Jimmi Carter pentru a afla în ce masura se identifica presedintele cu idealul lor de a dobîndi o legislatie religioasa. Nu, a raspuns presedintele Carter, asa ceva este împotriva Constitutiei. Cu aceeasi întrebare a fost confruntat si candidatul Anderson, care a raspuns ca si Carter, negativ. Dar în Dallas, Ronald Reagan a promis acestei mari coalitii evanghelice care aducea 20% din totalul tuturor voturilor, ca daca ea îl va sprijini cu voturile membrilor ei, el le va îndeplini toate dorintele. Curînd în presa a aparut stirea ca Majoritatea Morala sprijina candidatura lui Ronald Reagan. Asa se face ca în scurt timp pe agenda de lucru a noului presedinte au aparut niste subiecte cu totul noi, neobisnuite, cu caracter religios. Evident, ele fusesera puse în discutie pe plan national de Majoritatea Morala care sprijinise cu cîtva timp mai înainte, cu sutele ei de mii de voturi, candidatura lui Reagan. Acum, acele probleme, ca introducerea rugaciunii în scolile publice, interzicerea avortului si sanctiuni contra tuturor surselor de pornografie în arta si în presa, trebuiau sa fie tratate si satisfacute de guvern. Aceasta fusese conventia dinainte de alegeri. Acum, sosise vremea ca Reagan sa-si plateasca datoriile. Este cert ca opinia publica a fost mai tare si aceste probleme au ramas nesatisfacute. De curînd am citit ca presedintele George Bush a scris pe agenda sa de lucru, pentru început, problema interzicerii avorturilor. Sa fi preluat oare Bush de la Reagan, odata cu voturile Majoritatii Morale si datoriile vechi, înca neplatite fata de aceasta organizatie religioasa? N-ar fi de mirare sa fie asa. Daca fostul presedinte Reagan nu a reusit sa satisfaca dorintele Majoritatii Morale, el totusi ramîne în istorie ca fiind presedintele care pentru prima data în istoria Statelor Unite a asezat un pod solid peste prapastia de veacuri dintre Washington si Vatican, dintre America protestanta si Roma papala. În timpul presedintiei lui de 8 ani, 3 evenimente ramîn înscrise în relatiile Americii cu Vaticanul: trimiterea primului ambasador al Statelor unite la Vatican, moment care era asteptat la Roma de mai bine de 200 de ani, cît si cele doua vizite ale actualului papa în America. Pe de alta parte, unii politicieni de azi, înflacarati de un zel religios extrem de viu, folosesc tribuna Senatului sau a Congresului pentru a se obtine din partea guvernului modificarea primului amendament al Constitutiei, asa încît guvernul la presiunea tuturor fortelor interesate în acest domeniu sa aiba mîna libera sa dicteze si sa controleze pe oameni în probleme de religie, în probleme de constiinta. Deja în aceasta privinta s-au facut cîtiva pasi seriosi în trecut care dau mari sperante de reusita politicienilor de azi care depind de suportul bisericilor. De pilda în anul 1961 curtea suprema a Statelor Unite a declarat urmatoarele: "Asigurarea bunastarii publice într-o zi de odihna comuna tuturor este o chestiune de interes legitim a guvernului. Ea precizeaza în continuare ca legile duminicale prezente în legislatia locala a mai toate statele din America, nu sînt în mod neaparat neconstitutionale sau descriminatorii deoarece ele nu au un caracter strict religios, ci ele au mai degraba în vedere protejarea sanatatii si bunastarii poporului american. Dar, problema legiferarii duminicii ca zi de odihna sta de mult timp si pe agenda economistilor acestei tari uriase, bogate, dar totodata foarte fragila în fata crizelor financiare care bîntuie astazi pretutindeni. Întelegînd bine care este framîntarea economistilor, în dorinta sa de a le oferi o solutie, editorul Harold Lingfeld al revistei evanghelice de prestigiu "Christianity Today" s-a exprimat astfel în editia lui din 7 mai 1976 la pagina 12. Cuvintele lui, pe care doresc sa le redau sînt extrase din articolul cu titlul foarte semnificativ 'Ziua Domnului si Resursele Naturale'. Cu scopul de a se conserva energia, Harold Lingfeld propune: "Toate oficiile comerciale, inclusiv statiile de benzina si restaurantele sa fie închise în fiecare duminica" Convingerea lui Lingfeld este ca o asemenea masura ar fi de acord atît cu legile naturale care guverneaza bunastarea corpului omenesc cît si cu voia lui Dumnezeu pentru toti oamenii. Sesizînd faptul ca oamenii sînt extrem de deosebiti în ce priveste respectarea duminicii ca zi de odihna printr-un act voluntar, el sugereaza mai departe ca singura cale de a se realiza dublul obiectiv al serbarii duminicii si conservarii energiei ar fi acela al "deciziei puterii legislative prin persoanele alese de catre popor". Calculul pe care multi slujitori ai anvoanelor îl fac este ca blestemul lui Dumnezeu zace asupra acestei natiuni din pricina nesfintirii duminicii si ca acest blestem nu va fi îndepartat pîna ce oamenii nu se pocaiesc si se întorc la Dumnezeu sfintind ziua duminicii. O alta forta, pe lînga fortele religioase, politice sau economice care sustin ideea emiterii unei legi cu caracter national prin care duminica sa devina o zi de odihna obligatorie, mai este si forta care lucreaza din ascuns - forta bisericii Catolice. Rapida crestere a catolicismului în aceasta tara, influenta puternica a lui în afacerile politice, agitatia care s-a stîrnit de cîtiva ani pentru o relatie si mai strînsa cu Vaticanul, vizitele pline de succes ale papei pe pamîntul Statelor Unite, trecerea legala sau ilegala a granitelor Statelor Unite zilnic a unui numar de aproximativ 3000 de oameni veniti din tarile Americii Latine, care în alta ordine de idei sînt de fapt tot atîtia membri ai bisericii Catolice, toate aceste fapte si multe altele spun foarte mult. Dar un fapt care este si mai evident este miscarea de unire a bisericilor. Daca ati fost avizati pîna în prezent si ati urmarit cu atentie tendintele din ultimii ani, ati putut surprinde cerinta tot mai insistenta a multora dintre liderii bisericesti pentru o mai strînsa unitate între crestini. Dar, nu numai între crestinii diferitelor biserici protestante evanghelice ci si între protestanti si catolici. Pumnii care altadata erau strînsi, gata de lupta, sînt dispusi astazi sa se deschida si oamenii sa-si dea mîna în semn de colaborare. Daca în multe privinte, acest nou spirit de prietenie si cooperare între protestanti si catolici este demn de laudat, totusi, el prezinta un element foarte periculos. Mai înainte ca acea unitate sa se realizeze trebuie ca macar una din parti sa fie dispusa sa cedeze vechile ei pozitii iar cînd este vorba de unirea protestantilor cu catolicii, protestantii sînt aceia care trebuie sa faca toate concesiile ce se cer. Mottoul Romei "Semper idem", adica "mereu aceeasi", spune mult. Acest motto exprima mentalitatea papalitatii cînd vorbeste despre unire. Singurul fel în care ea întelege unirea si colaborarea este acela de a aduce pe toti într-o din ce în ce mai apropiata întelegere cu papalitatea. Multi crestini care regreta starea de divizare a crestinatatii simt ca este un imperativ stringent al zilei de a realiza o unire a tuturor bisericilor, indiferent de cost. Dar sa fim acum atenti care ar putea fi finalul. Crestinatatea va descoperi ca a realizat de fapt o unitate superficiala la care, atunci cînd se va adauga si autoritatea statului de a impune legi, ceea ce ea a reusit sa realizeze nu este altceva decît o organizatie religioasa asemenea originalului ei de peste ocean, asemenea papalitatii. Sau, cum spune profetia, atunci America a facut o icoana fiarei dintîi. Tendintele aparent inofensive care stapînesc protestantismul de azi vor sfîrsi mîine în aceeasi stare de intoleranta si opresiune fata de toti aceia care vor refuza cooperarea sau supunerea fata de acea lege duminicala nationala. Iata ce scria în aceasta privinta în Marturii voi.5, pag. 712 Ellen G. White,profetul modern al bisericii ramasitei. "Cînd natiunea noastra va renunta la principiile guvernarii ei si va promulga legea duminicala, prin aceasta protestantismul va da mîinile cu papalitatea. Aceasta nu va mai fi nimic altceva decît ca va da viata acelei tiranii care de atîta vreme a urmarit cu înfocare ocazia de a izbucni din nou într-un despotism activ". Aceeasi pana inspirata avea sa scrie cu multe zeci de ani înainte felul în care vor evolua lucrurile aici în America tuturor libertatilor. Citatul poate fi gasit în cartea Strabatînd Veacurile, care în original se numeste Marea Lupta, la pag. 355 (în editia româna): "cînd bisericile principale din Statele Unite se vor uni asupra punctelor de credinta comune si vor influenta statul sa impuna cu forta hotarîrile lor si sa le sustina institutiile, atunci America protestanta va face icoana puterii bisericii Romei, iar urmarea inevitabila va fi aplicarea de pedepse civile celor de alta credinta decît a lor". La pagina 356, în cuprinsul primului paragraf gasim scris urmatoarele: "Icoana fiarei reprezinta acea forma de protestantism decazut care se va arata cînd bisericile protestante vor cauta ajutorul puterii civile pentru impunerea cu forta a dogmelor lor. Pe aceeasi pagina citim în continuare: "Numai schimbînd legea lui Dumnezeu putea papalitatea sa se înalte mai presus de Dumnezeu, iar cine, cu buna stiinta, va tine legea astfel schimbata, aduce închinare si cinste puterii care a facut schimbarea. Un astfel de act de ascultare de legile papale constituie un semn de supunere fata de papa, în locul supunerii fata de Dumnezeu". Iubiti cititori, în curînd icoana fiarei va prinde viata si va începe sa intimideze, sa persecute si în cele din urma sa dea la moarte pe cei ce pazesc poruncile lui Dumnezeu si tin credinta lui Iisus. Curînd numarul fiarei, 666, care este totuna cu numele ei, urmeaza sa fie asezat cu forta pe mîna si pe fruntea tuturor. . Multi întreaba ce înseamna acest numar 666 si ce legatura are el cu numele fiarei. Din celelalte semne de identificare ale fiarei, prezentate în prelegerile precedente, am înteles ca fiara nu este alta decît biserica Romano-Catolica reprezentata prin capul ei -papa de la Roma. Aici as dori sa fac o scurta precizare: cînd ne referim la biserica Romano-Catolica si la papa, nu ne referim la persoane particulare, ci la o institutie, la un sistem politico-religios. Este îndeobste stiut ca numele latin pe care papa si l-a asumat, nume pe care l-a înscris chiar si pe întreita sa coroana papala numita tiara, este Vicarius Filii Dei, care înseamna Loctiitorul Fiului lui Dumnezeu. Acum, daca cunoasteti semnificatia numerica a literelor din numele latin pe care papa si l-a asumat, atunci, însumînd toate aceste litere cu valoarea numerica veti obtine cifra 666.666 (Literele A, R, F si E nu au valoare numerica). Acesta este numarul simbolic pe care fiara va cauta sa-l aseze pe mîna dreapta si pe fruntea tuturor oamenilor. Dar adevarul este ca nu toti îl vor accepta, însa cei ce-l vor accepta vor recunoaste prin aceasta autoritatea fiarei, vor asculta de poruncile ei si vor primi semnul de identificare cu fiara. Curînd, închinarea cu forta, aici în America în fata deciziilor civile în probleme de constiinta si ascultare de legea lui Dumnezeu va fi adevarata piatra de încercare a credintei tuturor. Aceasta proba însa, va sta în cele din urma în fata tuturor locuitorilor pamîntului caci profetia spune clar ca tot pamîntul se mira dupa fiara. Desigur ca acest lucru ar putea sa vi se para de necrezut ca tot pamîntul sa ia în seama deciziile Americii care a facut o icoana fiarei. Howard J. Rough în cartea sa cu titlul Cum sa prosperi în timpul anilor rai ce vor veni, scrie la pagina 14 un mare adevar pe care l-a exprimat în niste vorbe care par o gluma. El a spus: "America, cu adevarat se afla pe marginea prapastiei si tot asa se poate spune despre restul lumii, deoarece cînd noi stranutam, restul lumii se îmbolnaveste de gripa". Aceste vorbe cred ca vor fi mîine mai bine întelese de noi. Curînd locuitorii pamîntului se vor pomeni grupati fiecare sub steagul pe care si l-au ales; fie steagul ascultarii de poruncile lui Dumnezeu, fie steagul respingerii poruncilor divine si al ascultarii de poruncile oamenilor. Timpul alearga cu grabire. Marea lupta începuta cîndva în cer va intra înultimele ei faze. În timp ce miscarea ecumenica de unire a bisericilor într-un singur bloc religios se va remarca din ce în ce mai mult prin neascultarea fata de Sabatul biblic si impunerea pazirii duminicii, sabatul cel fals, Dumnezeu va aseza în vazul lumii pe poporul Sau credincios, pazitorul adevaratului Sau Sabat. Întrebarea este: Unde ma voi afla în acele zile? Unde ma aflu azi? În capitolul urmator, capitolul 14, vedem cum privirea apostolului Ioan este atrasa spre o alta scena, o scena fara fiare, fara moarte, fara desfasurari de forte satanice. El vede pe Muntele Sionului pe Iisus, Mielul lui Dumnezeu si împreuna cu El pe cei 144 de mii care aveau pe fruntile lor scris nu numele fiarei, ci numele Sau mîntuitor si numele Tatalui Sau. O, daca este ceva ce-mi doresc în acest moment cînd trebuie sa ne despartim, este ca astazi sa va hotarîti sa va întoarceti privirea spre Dumnezeu si legea Sa. Descatusati-va chiar astazi mîinile si mintea si primiti semnul lui Dumnezeu, adevaratul Sau Sabat. Pregatiti-va astfel înca de astazi pentru mareata zi cînd Domnul va înscrie pe fruntea tuturor credinciosilor Sai adevarati numele Sau si numele Tatalui Sau. Pregatiti-va pentru mareata zi a biruintei Sale. Amin. Sfarsitul Timpului este aproape chiar la usi chiar de crezi sau nu universul isi urmeaza legile sale profetite candva si timpul de har se va inchide curand intrebare se pune tu unde vei fi cu cei sigilati pentru Dumnezeu in eternitate sau cu cei ce accepta semnul fiarei pierdut sau salvat e alegerea ta azi ce alegi aia vei culege in curand mai e timp sa te schimbi fa-o acum pana nu va fi deja prea tarziu la inchiderea harului.
- Lupta Vietii Tale cu Pacatul
- THE LAW ALL LANGUAGES
- STIL DE VIATA SANATOS
- Vindecare Naturista
- Stil de Viata Cauzele Bolilor
- Legile Universului Aplica
- Secretul Vietii Implinite
- Marea Lupta pentru Inchinare
- SFARSITUL PACATULUI
- SEMNUL FIAREI 666
- Crestini Adevarati Prin Fapte
- Cum scapi de Fortele Negative
- Idolii Personali si Pocainta
- Istoria Mantuirii Omului
- Invataturi Biblice Aplica
- Studii Biblice
- FILME
- BIBLIA AUDIO
- Profetii Actuale RAUL LUMII
- Puterea Secreta a Apei